General terms and conditions BINK

Article 1: General

 1. These general terms and conditions apply to all offers, orders, agreements and quotations that are concluded between the customer and BINK lampen.
 2. These general terms and conditions also apply to the use of our websites https://binklampen.nl and https://industrieledesignlampen.nl 
 3. By placing an order you indicate that you agree with the general terms and conditions. BINK lampen reserves the right to adjust its general terms and conditions.
 4. Unless otherwise agreed in writing, the general or specific conditions or stipulations of third parties are not recognized by BINK lampen.

Article 2: Prices

 1. All prices on the BINK lampen site are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typesetting errors.
 2. Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele administratiekosten. Een deel van onze lampen valt onder de BTW-margeregeling, wat inhoudt dat deze vrijgesteld zijn van BTW. 
 3. Prices will not be increased within the term of the offer, unless legal measures make this necessary or if the manufacturer or supplier makes interim price increases. Offers do not automatically apply to repeat orders.

Article 3: Payment

 1. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u op het door u opgegeven email adres de factuur. Op dit moment biedt BINK lampen alleen de betalings- methode vooruitbetaling via bankoverschrijving en Paypal aan. Gelieve bij uw overschrijving uw klantnummer en bestelnummer op te geven. BINK lampen streeft ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te versturen.
 2. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan BINK lampen niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op eventuele kosten zoals incassokosten die BINK lampen moet maken ter verkrijging van haar vordering.

Article 4: Delivery

 1. Delivery takes place while stocks last. 
 2. Within the framework of the rules of distance purchasing, the delivery period is officially a maximum of 30 days. BINK lampen strives to ship your order within 3 working days after receipt of your payment. You will receive a message from us in the event of a different delivery time. You will receive a message from us if it appears that an order cannot be fulfilled, or only partially, because the ordered item is no longer available or is delayed. If the maximum delivery time of 30 days is exceeded, you have the right to cancel your order free of charge. For this you need to send an email or letter to BINK lampen. In that case, payments will be refunded to you within 10 working days after receipt of your message. 
 3. BINK lampen sends parcels via POSTNL. The products are sent by registered mail and are insured up to an amount of € 500. 
 4. BINK lamps reserves the right to arrange for delivery itself. 
 5. The delivery obligation of BINK lampen will be fulfilled, subject to proof to the contrary, as soon as the goods delivered by BINK lampen have been offered to the customer once. For home delivery, the carrier's report, alleging the refusal of acceptance, serves as full proof of the offer to deliver.
 6. The shipping costs will be charged to you during the checkout of your order. Amount depends on the weight and size of the order. For orders to be delivered outside the EU, please contact us for shipping costs.
 7. Gedurende het transport van de producten zal BINK lampen het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering is BINK lampen niet meer verantwoordelijk en zal dit risico op u overgaan.
 8. All terms stated on the website are indicative. No rights can therefore be derived from the aforementioned periods.

Article 5: Exchange or return

 1. Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te ruilen of te retourneren. Mits deze onbeschadigd is en voorzien is van de originele verpakking en informatiekaartjes. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
 2. If you want to exchange or return a product, you must notify BINK lamps in writing or by email within 7 working days of receipt of the product. You must be able to indicate that the delivered goods have been returned on time, for example by means of proof of postal delivery. 
 3. When returning the order, the costs for returning the order are for your own account. 
 4. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd. 
 5. BINK lamps will refund the full purchase amount, including shipping costs, within 10 days after receipt of the return shipment.

Article 6: Offers

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 2. Upon acceptance of a non-binding offer by the buyer, BINK lampen reserves the right to revoke or deviate from the offer within 3 working days of receipt of that acceptance.
 3. Verbal commitments only connect BINK lampen after they have been explicitly confirmed in writing.
 4. Aanbiedingen van BINK lampen gelden niet automatisch voor na- bestellingen. Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
 5. BINK lamps cannot be held to its offer if the customer should have understood that the offer, or any part thereof, contained an obvious mistake or error.
 6. Additions, changes and / or further agreements are only valid if agreed in writing.

Artikel 7: Gegevensbeheer

 1. U dient ervoor zorg te dragen dat uw gegevens zoals uw adresgegevens, emailadres en bankrekeningnummer actueel en volledig zijn. Bij gebruikmaking van onze website en onze diensten geeft u aan hier wettelijk bevoegd toe te zijn.
 2. BINK lampen gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte informatie en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. BINK lampen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy Beleid onderin op de site van BINK lampen.
 3. If you place an order with BINK lamps, we will include your details in our customer database.
 4. If you want to have your data removed from our database, you can notify us via Mail to BINK.
 5. BINK lamps uses a mailing list. Each mailing contains instructions on how to remove yourself from our mailing list.

Article 8: Agreement

 1. An agreement between BINK lampen and a customer is concluded after an order or assignment has been assessed by BINK lampen for feasibility.
 2. BINK lampen reserves the right not to accept orders or assignments without stating reasons or to accept them exclusively on the condition that the shipment is made cash on delivery or after payment in advance.

Article 9: Warranty and conformity

 1. De door BINK lampen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden aan deze producten bij normaal gebruik. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het product geschikt is voor gebruik.
 2. BINK lamps guarantees that the products meet the specifications stated on the website. 
 3. You must check the delivered product (s) upon receipt. If it appears that the product (s) is / are defective or incomplete, you must notify BINK lamps in writing or by email before proceeding to return it.
 4. Eventuele gebreken dienen binnen 2 maanden na levering aan BINK lampen schriftelijk of via email te worden gemeld en dient een duidelijk omschrijving  van het gebrek te bevatten. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. If it is established that there is a defect and this has been indicated in time, BINK lampen will arrange for repair or replacement free of charge after receipt of the return shipment or refund the purchase amount within 30 days of receipt of the goods. Returns must be in original packaging including all accessories. 
 6. BINK lampen is not liable for damage caused by intent or equivalent deliberate recklessness of non-managerial staff.
 7. This warranty does not apply if:
  A) and as long as the customer is in default towards BINK lampen;
  B) the customer has repaired and / or modified the delivered goods himself or had it repaired / or modified by third parties;
  C) the delivered goods have been exposed to abnormal circumstances or are otherwise handled carelessly;
  D) the inadequacy is wholly or partly the result of regulations that the government has made or will make with regard to the nature or quality of the materials used.

Article 10: Images and specifications

 1. Information regarding weights, dimensions, colors, etc. on the website of BINK lampen is only approximate. These are indicative and cannot give rise to compensation or termination of the agreement.

Article 11: Force majeure

 1. BINK lampen is not liable if its obligations cannot be fulfilled as a result of force majeure
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BINK lampen evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. In the event of force majeure, BINK lampen reserves the right to suspend its obligations and is also entitled to dissolve the agreement in whole or in part, or to claim that the content of the agreement is amended in such a way that execution remains possible. Under no circumstances is BINK lampen obliged to pay any fine or compensation.

Article 12: Liability

 1. De aansprakelijkheid van BINK lampen is beperkt tot hetgeen in dit artikel omschreven is.
 2. BINK lampen is not liable for damage caused by incorrect use. The dimensions and weights are stated in the specifications of the lamps. Especially with heavy lamps, you should take the hanging method into account. You cannot hang a heavy lamp on a plaster ceiling!  
 3. De aansprakelijkheid van BINK lampen is steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. BINK lampen is not liable for damage caused by BINK lampen based on incorrect and / or incomplete information provided by the customer. 
 5. BINK lamps is only liable for direct damage. This means: 
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover BINK lampen aantoont dat deze hebben geleid tot beperking van directe schade;
 • BINK lampen is not liable for indirect damage, such as loss of profit, missed savings and damage due to business interruption. 

Article 13: Retention of property

 1. Full ownership of all products sold and delivered to you by BINK lampen remains with BINK lampen as long as the full sales price has not been paid.

Article 14: Applicability of the law

 1. These general terms and conditions are exclusively governed by Dutch law.
 2. Disputes arising from an agreement between BINK lampen and the buyer, which cannot be resolved by mutual agreement, will be heard by the competent court within the Leiden district, unless BINK lampen prefers the difference to the competent court in the place of residence of subject the buyer, and with the exception of those disputes that fall within the competence of the subdistrict court.
 3. BINK lampen reserves the right to adjust its general terms and conditions.

  

BINK Lighting
Slachthuislaan 12
2316 DE Leiden
+31 (0)6 13633971
Mail to BINK 

Chamber of Commerce nr. 53803833 
VAT nr. NL001983072B37
IBAN: NL62 INGB 0006316805
In the name of BINK

01-01-2020, Leiden